Mia Diamond Ring

Metal

white gold

Setting

solitaire

4 claw

Band

plain

Add to Favourites

Mia Diamond Ring  |  white gold

engagement-ring-mia-diamond-ring
engagement-ring-mia-diamond-ring
engagement-ring-mia-diamond-ring
Add to Favourites

Mia Diamond Ring  |  white gold

solitaire
4 claw
plain band